Aktuálne

CENTRUM PRE RODINU SIGORDCENTRUM PRE RODINU SIGORD

Doma je doma s Alžbetou Živčákovou; Štv 17:30 h

Dve kňazské rodiny nám porozprávajú o pastorácii snúbencov, manželov a rodín na Sigorde.

19.06.2019 21:06
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri