Aktuálne

Chudoba ako výzva pre CirkevChudoba ako výzva pre Cirkev

V Samárii pri studni s Alfonzom Juckom; Po 20:30 h

Služba lásky (diakonia) patrí k najhlbšej podstate Cirkvi spolu s ohlasovaním Božieho slova a vysluhovaním sviatostí. Stačí, keď si plním povinnosť účasti na nedeľnej a sviatočnej bohoslužbe a službu chudobným prenechám Charite? Je chudoba a chudobný brat a sestra pre nás iba klient a prijímateľ sociálnej služby? Takéto a podobné otázky nás pohýnajú k tomu, aby sme sa pozreli podrobnejšie na našu vlastnú katolícku identitu zoči voči potrebám našich bratov a sestier.

Hostia:

  • Mons. Peter Rusnák, predseda Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS
  • Viera Vranková, Slovenská katolícka charita, národná koordinátorka projektu Farské charity
  • Katarína Hulmanová, tajomníčka Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS
  • Filip Čierny OFM, Rehoľa menších bratov františkánov
20.10.2019 21:10
Späť

Program na dnes

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri