Aktuálne

ĎALŠIE 4 PROSBY V MODLITBE OTČE NÁŠĎALŠIE 4 PROSBY V MODLITBE OTČE NÁŠ

Z cyklu Fundametny s Janou Zlatohlávkovou; Str 20:30 h

Zastavenie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Jankou Zlatohlávkovou. Hostia: Marek Krošlák a Mária Spišiaková.

4 prosby

„Druhá skupina prosieb sa rozvíja v smere niektorých eucharistických epikléz: predkladá naše očakávania a priťahuje pohľad Otca milosrdenstiev. Štvrtá a piata prosba sa týkajú nášho života ako takého, či už s cieľom udržiavať ho, alebo ho uzdravovať z hriechu. Posledné dve prosby sa týkajú nášho boja o víťazstvo Života, samého boja v modlitbe. “ (KKC 2805)

11.06.2019 21:06
Späť