Aktuálne

DOMA S DEŤMI: AKO TO BOLO S POTOPOUStr 17:30 DOMA S DEŤMI: AKO TO BOLO S POTOPOU

Doma je doma so Zuzanou Chanasovou

Doma je doma s deťmi na tému Noemova archa a potopa. Deti budú klásť otázky prof. Františkovi Trstenskému- biblistovi a prof. Eduardovi Bublincovi- ekológovi a lesníkovi, ako to skutočne s tou Noemovou archou, potopou, zvieratami a pôdou bolo.

Foto: archa z projektu Zázrakovanie

15.02.2017 06:02
Späť