Aktuálne

DUCHOVNÁ PORADŇA (50) SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOVŠtv 22:10 DUCHOVNÁ PORADŇA (50) SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV

S o. Jánom Bucom

06.12.2017 22:12
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri