Aktuálne

DUCHOVNÁ PORADŇA (66) PRÍPRAVA NA SV. SPOVEĎNe 20:30 DUCHOVNÁ PORADŇA (66) PRÍPRAVA NA SV. SPOVEĎ

S prof. Františkom Trstenským

S prof. Františkom Trstenským

07.10.2018 11:10
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri