Aktuálne

EFFETA (75) - NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVAPi 20:30 EFFETA (75) - NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

S kapucínom Ondrejom Taranom. Moderuje Eva Petrovičová.

Nad úryvkom z evanjelia podľa Jána (Jn 20, 19-31) “O osem dní prišiel Ježiš,” ktoré sa číta na 2. veľkonočnú nedeľu, ktorá je Nedeľou Božieho milosrdenstva, sa zamýšľame s kapucínom Ondrejom Taranom. Moderuje Eva Petrovičová. Pozn. relácia je i v archíve.

20.04.2017 19:04
Späť