Aktuálne

FENOMÉN SPOLOČENSTIEV A VÍRUS INDIVIDUALIZMUUt 20:25 FENOMÉN SPOLOČENSTIEV A VÍRUS INDIVIDUALIZMU

vKontexte s Jurajom Vittekom

Sme svedkami obrovského počtu nových spoločenstiev, menších i väčších, ktoré dennodenne vznikajú. Spiritualita spoločenstva je výzvou pre Cirkev v súčasnosti. Ruka v ruke s potrebou spirituality spoločenstva na nás pôsobí antievanjeliový vírus novopohanského individualizmu. Individualizmus je nebezpečné autoimunitné ochorenie Kristovho tajomného tela, ktoré ho ničí zvnútra. Odhaľme spolu hlbší kontext zničujúcich pokušení našich spoločenstiev.

09.10.2017 22:10
Späť