Aktuálne

FUNDAMENTY - FORMY MODLITBYFUNDAMENTY - FORMY MODLITBY

S J. Zlatohlávkovou, M. Spišiakovou a M. Krošlákom; Str 20:30 h

Zastavenie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Jankou Zlatohlávkovou. Hostia: Marek Krošlák a Mária Spišiaková.

Modlitba Cirkvi

„V prvom jeruzalemskom spoločenstve sa veriaci vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Toto poradie je typické pre modlitbu Cirkvi: jej modlitba sa zakladá na viere apoštolov, overuje sa láskou a živí sa Eucharistiou.“ (KCC 2624)

13.08.2019 21:08
Späť