Aktuálne

FUNDAMENTY (119) PANNA MÁRIA V CIRKVIFUNDAMENTY (119) PANNA MÁRIA V CIRKVI

S J. Zlatohlávkovou, prof. M. Lichnerom SJ a J. Vittekom; Str 20:30 h

Dokumenty II. vatikánskeho koncilu s Janou Zlatohlávkovou, prof. Milošom Lichnerom SJ a Jurajom Vittekom.

Panna Mária

„On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny.“ Toto božské tajomstvo spásy sa nám zjavuje a pokračuje v Cirkvi, ktorú Pán ustanovil ako svoje telo. V nej veriaci spojení s Kristom ako hlavou a v spoločenstve so všetkými jeho svätými majú si uctievať aj pamiatku „predovšetkým slávnej Márie, vždy Panny, rodičky Boha a nášho Pána, Ježiša Krista“. (LG 52)

15.07.2020 08:07
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri