Aktuálne

FUNDAMENTY (57) DÔSTOJNOSŤ ĽUDSKEJ OSOBYSo 23:05 FUNDAMENTY (57) DÔSTOJNOSŤ ĽUDSKEJ OSOBY

S Janou Zlatohlávkovou, Markom Krošlákom a Pavlom Strežom

Zastavenie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Janou Zlatohlávkovou. Hostia: Marek Krošlák a Pavol Strežo.  

Úvod

„Vyznanie viery vyjadrilo veľkosť darov, ktoré Boh udelil človekovi v diele stvorenia a ešte viac vykúpením a posvätením. Čo viera vyznáva, to sviatosti udeľujú. Kresťania, poznajúc vierou svoju novú dôstojnosť, sú povolaní žiť odteraz tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu. Sviatosťami a modlitbou dostávajú Kristovu milosť a dary jeho Ducha, ktoré ich na to uschopňujú.“ (KKC 1692)

Dôstojnosť ľudskej osoby

„Dôstojnosť ľudskej osoby má pôvod v stvorení človeka na Boží obraz a podobu (1. článok); uskutočňuje sa v jej povolaní k Božej blaženosti (2. článok). (KKC 1700)

Pozn. i v našom archíve

15.07.2017 08:07
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri