Aktuálne

FUNDAMENTY (70) MORÁLNY ZÁKONStr 20:30 FUNDAMENTY (70) MORÁLNY ZÁKON

S Janou Zlatohlávkovou, Markom Krošlákom a Máriou Spišiakovou.

Zastavenie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Jankou Zlatohlávkovou. Hostia: Marek Krošlák a Mária Spišiaková.

Morálny zákon

„Morálny zákon je dielo Božej múdrosti. V biblickom zmysle ho možno definovať ako otcovské poučovanie, ako Božiu výchovu. Morálny zákon predpisuje človekovi cesty, normy správania, ktoré vedú k prisľúbenej blaženosti; zakazuje cesty zla, ktoré odvádzajú od Boha a od jeho lásky. Je zároveň prísny vo svojich príkazoch a láskavý vo svojich prisľúbeniach.“ (KKC 1950)

Evanjeliový zákon

„Nový alebo evanjeliový zákon je na tomto svete dokonalosťou Božieho zákona, prirodzeného i zjaveného. Je Kristovým dielom a je vyjadrený najmä v reči na vrchu. Je aj dielom Ducha Svätého a skrze neho sa stáva vnútorným zákonom lásky.“ (KKC 1965)

14.11.2017 21:11
Späť