Aktuálne

FUNDAMENTY (81) 5. BOŽIE PRIKÁZANIE - HODNOTA ĽUDSKÉHO ŽIVOTAStr 20:30 FUNDAMENTY (81) 5. BOŽIE PRIKÁZANIE - HODNOTA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA

S Janou Zlatohlávkovou, Markom Krošlákom a Máriou Spišiakovou

Zastavenie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Jankou Zlatohlávkovou. Hostia: Marek Krošlák a Mária Spišiaková.

Pohoršenie

„Pohoršenie je postoj alebo správanie, ktoré privádza druhého k páchaniu zla. Kto pohoršuje, stáva sa pokušiteľom svojho blížneho. Spôsobuje škodu čnosti a počestnosti; môže strhnúť svojho blížneho do duchovnej smrti.“ (KKC 2284)

07.08.2018 21:08
Späť