Aktuálne

FUNDAMENTY (93) STARÝ ZÁKONStr 20:30 FUNDAMENTY (93) STARÝ ZÁKON

S Janou Zlatohlávkovou, Máriou Spišiakovou a Markom Krošlákom

Zastavenie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Jankou Zlatohlávkovou. Hostia: Marek Krošlák a Mária Spišiaková.

Prameň modlitby

„Človek sa modlí, vychádzajúc predovšetkým zo skutočností stvorenia. Prvých deväť kapitol knihy Genezis opisuje tento vzťah k Bohu ako Ábelovu obetu prvotín zo stáda, ako Enochovo vzývanie Božieho mena, ako chodenie s Bohom. Noemova obeta je Bohu príjemná. Boh ho požehnáva a skrze neho požehnáva celé stvorenie, lebo jeho srdce je spravodlivé a bezúhonné: aj on kráčal s Bohom. Tomuto druhu modlitby sa venuje množstvo spravodlivých vo všetkých náboženstvách.“ (KKC 2569)

08.01.2019 22:01
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri