Aktuálne

FUNDAMENTY: Ukrižovanie JežišaFUNDAMENTY: Ukrižovanie Ježiša

S Jurajom Vittekom, Pavlom Strežom a Jankou Zlatohlávkovou. St 20:20 h.

Zastavanie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Jankou Zlatohlávkovou. Hostia: Juraj Vittek - katolícky kňaz, Pavol Strežo - laický evanjelizátor.   

Odsúdenie

„Veľrada vyhlásila, že Ježiš je ako bohorúhač hoden smrti, ale pretože stratila právo odsúdiť niekoho na smrť, vydáva Ježiša Rimanom s obžalobou z politickej vzbury. To ho stavia na roveň Barabáša, ktorý bol obžalovaný zo vzbury. Veľkňazi na Piláta vyvíjajú nátlak aj politickými vyhrážkami, aby Ježiša odsúdil na smrť. “ (KKC 596)

Hrob a zostúpenie k zosnulým

„Boh vo svojom pláne spásy stanovil, aby jeho Syn nielen „zomrel za naše hriechy“, ale aby aj „okúsil smrť“, čiže aby poznal stav smrti, stav oddelenia svojej duše od tela, a to od chvíle, keď vydýchol na kríži, až do chvíle, keď vstal z mŕtvych. Tento stav mŕtveho Krista je tajomstvom hrobu a zostúpenia k zosnulým.“ (KKC 624)

02.12.2015 08:12
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri