Aktuálne

HLASY CIRKEVNÉHO KONZERVATÓRIAUt 17:30 HLASY CIRKEVNÉHO KONZERVATÓRIA

Doma je doma s Palim Dankom

Jediné cirkevné konzervatórium na Slovensku oslavuje 25 rokov svojej umeleckej existencie. Prehovoria pedagógovia aj žiaci, ktorí prijali pozvanie Paliho Danka: Eva Malatincová- riaditeľka, Marcela Koníková- pedagogička, Zuzana Grajcárová- pedagogička, Ľubomír Švorca- pedagóg, Marek Vrábel- pedagóg, Jerguš Horváth- študent, Juraj Křemen- študent, Zuzana Hozlárová- študentka

20.03.2017 18:03
Späť