Aktuálne

HODINA MILOSRDENSTVAPo 15:00 HODINA MILOSRDENSTVA

Záznam modlitby z Košíc

Hodina milosrdenstva a Korunka zo Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach.

16.07.2017 16:07
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri