Aktuálne

HUDOBNÉ PÓDIUM (89) POETICA MUSICAHUDOBNÉ PÓDIUM (89) POETICA MUSICA

záznam koncertu z Púte zaľúbených 2016; Po 13:15 h

Tvorivá skupina Poetica Musica spája mladých talentovaných ľudí s cieľom vytvárať, ponúkať a prezentovať umelecké programy a v nich poetickou a hudobnou formou sprostredkovávať nemenné hodnoty a oslovujúce témy - príbehy, postrehy zo života, aktuálne spoločenské podnety. Viac informácií nájdete tu.

17.01.2021 18:01
Späť