Aktuálne

JEDEN NA JEDNÉHO (14) SLOBODA VIERY V EURÓPEStr 21:30 JEDEN NA JEDNÉHO (14) SLOBODA VIERY V EURÓPE

S Ľubou Oravovou a Jánom Baránkom

04.12.2018 21:12
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri