Aktuálne

JOZEF MIHOKJOZEF MIHOK

dokumentárny film z cyklu Osobnosti; Po 16:40 h

Páter Jozef Mihok CSsR je členom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov. Pôsobí vo farnosti Radvaň v Banskej Bystrici. Patrí medzi ôsmich rehoľných kňazov na Slovensku, ktorých pápež František potvrdil v službe misionára milosrdenstva

22.11.2020 20:11
Späť