Aktuálne

KARDINÁLSKE KONZISTÓRIUMKARDINÁLSKE KONZISTÓRIUM

priamy prenpos z kreovania nových kardinálov; So 16:00 h

V predvečer Prvej adventnej nedele, v sobotu 28. novembra, bude o 16. hodine v Bazilike sv. Petra pápež František kreovať 13 nových kardinálov. Viac informácií nájdete na stránkach Vatican News.

Foto: Vatican Media

28.11.2020 07:11
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri