Aktuálne

KRESŤAN V SPOLOČNOSTI (37) KRESŤAN A ÚSTAVNÝ PORIADOKStr 21:00 KRESŤAN V SPOLOČNOSTI (37) KRESŤAN A ÚSTAVNÝ PORIADOK

Moderuje Ľuba Oravová

Kde je pôvod moci v ústavnom poriadku? Kde je pôvod dôstojnosti v ľudských právach? Pochádza všetka moc od občana a ľudské práva od človeka? Alebo sú dané Bohom?

Hostia:

  • Ladislav Csontos, Teologická fakulta Trnavskej univerzity
  • Peter Kresák, Právnická fakulta UK
  • Ivan Šimko, kresťanský demokrat
13.03.2018 20:03
Späť