Aktuálne

KRESŤAN V SPOLOČNOSTI (49) KRESŤAN A SPRAVODLIVOSŤStr 20:30 KRESŤAN V SPOLOČNOSTI (49) KRESŤAN A SPRAVODLIVOSŤ

Moderuje Ľuba Oravová

„Každý systém, podľa ktorého by sociálne vzťahy mali byť úplne určované ekonomickými faktormi, je proti prirodzenosti ľudskej osoby a jej konania“. To sú slová z Katechizmu Katolíckej cirkvi. Ako sa to prejavuje v spoločnosti? Čo je spravodlivé v ekonomickom živote? Čo vlastne znamená spravodlivosť pred zákonom, kedy je zákon spravodlivý a kedy nie je?

21.05.2019 21:05
Späť