Aktuálne

KRÍŽOVÁ CESTA - MARIÁNKAKRÍŽOVÁ CESTA - MARIÁNKA

Zamyslenia pátra Jozefa Porubčana; Pia 15:30 h

Krížová cesta: Syna človeka vydajú do rúk ľuďom, autor Jozef Porubčan SJ

02.04.2020 18:04
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri