Aktuálne

KROKY VIERY: KROK K BOHUPo 20:15 KROKY VIERY: KROK K BOHU

Televízne duchovné cvičenia s vladykom Petrom Rusnákom

Televízne duchovné cvičenia: Blahoslavení tí, čo šíria pokoj. Otec biskup Mons. Peter Rusnák sa bude spolu s nami zamýšľať nad sociálnou náukou Cirkvi. Túto - na prvé počutie - náročnú tému predstaví z netradičného uhla pohľadu - ako priniesť do prostredia, v ktorom žijeme, pokoj?

11.03.2018 21:03
Späť