Aktuálne

KROKY VIERY: KROK K ČLOVEKUUt 20:15 KROKY VIERY: KROK K ČLOVEKU

Televízne duchovné cvičenia s vladykom Petrom Rusnákom

Televízne duchovné cvičenia: Blahoslavení tí, čo šíria pokoj. Vladyka Peter Rusnák sa bude spolu s nami zamýšľať nad sociálnou náukou Cirkvi. Túto - na prvé počutie - náročnú tému predstaví z netradičného uhla pohľadu - ako priniesť do prostredia, v ktorom žijeme, pokoj?

12.03.2018 20:03
Späť