Aktuálne

LITÁNIE K NAJSV. MENU JEŽIŠLITÁNIE K NAJSV. MENU JEŽIŠ

Záznam z Katedrály sv. Martina; Štv 14:40 h, Štv 19:05 h

Záznam modlitby z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spieva Schola Cantorum Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.

08.07.2020 19:07
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri