Aktuálne

LITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU MENU JEŽIŠLITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU MENU JEŽIŠ

Záznam z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule; Štv 14:35 h

Spieva Schola Cantorum Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.

14.10.2020 18:10
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri