Aktuálne

LITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMULITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

Záznam z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule; Ne 19:00 h

Spieva Schola Cantorum Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.

08.06.2019 19:06
Späť