Aktuálne

LITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMULITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

Záznam z Katedrály sv. Martina; Pia 14:40 h, Pia 19:05 h

Záznam z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spieva Schola Cantorum Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.

09.07.2020 22:07
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri