Aktuálne

LITÁNIE KU SVÄTÉMU JOZEFOVILITÁNIE KU SVÄTÉMU JOZEFOVI

záznam modlitby z Katedrály sv. Martina; Str 14:35 h

Spieva Schola cantorum Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule.

12.01.2021 15:01
Späť