Aktuálne

LITÁNIE LORETÁNSKELITÁNIE LORETÁNSKE

Záznam modlitby z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule; So 12:25 h, So 14:40 h, So 19:15 h

Spieva Schola Cantorum Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.

23.05.2020 07:05
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri