Aktuálne

LITERÁRNE HODNOTY KRESŤANSKEJ EURÓPY A SLOVENSKÁ LITERATÚRAPo 20:30 LITERÁRNE HODNOTY KRESŤANSKEJ EURÓPY A SLOVENSKÁ LITERATÚRA

S Pavlom Prikrylom

Literatúra mala vždy svojich fanúšikov, no v poslednom období sa číta čoraz menej. Literatúra je však most k iným krajinám a ich kultúram, pomáha nám spoznávať a objavovať nové hodnoty. Je aj slovenská literatúra takýmto mostom? Čítajú našich autorov aj za hranicami Slovenska? Aj o tom v relácii V Samárii pri studni.

20.03.2017 06:03
Späť