Aktuálne

MARIANKA, NAJSTARŠIE PÚTNICKÉ MIESTO NA SLOVENSKUPo 17:30 MARIANKA, NAJSTARŠIE PÚTNICKÉ MIESTO NA SLOVENSKU

Doma je doma s Martinou Ostatníkovou

Premena najstaršieho pútnického miesta na Slovensku v priebehu posledných desaťročí... O minulosti a súčasnosti najstaršieho pútnického miesta na Slovensku, o Marianke, sa bude rozprávať Martina Ostatníková so svojimi hosťami.

14.05.2018 07:05
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri