Aktuálne

MISIONÁRKY LÁSKY Z ČADCEŠtv 17:30 MISIONÁRKY LÁSKY Z ČADCE

Doma je doma s Alžbetou Živčákovou

Žíznim! Povedal Ježiš na kríži, aby vyjadril svoj smäd po láske a po dušiach. Žíznim je aj slovo, ktorým si Boh povolal Matku Terezu do služby. A Žíznim je aj názov spoločenstva laických misionárov lásky z Čadce, ktorí podľa spirituality Matky Terezy pomáhajú chudobným a nechceným. Viac o ich činnosti sa dozviete vo štvrtkovej relácii Doma je doma z Prešova.

11.04.2018 18:04
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri