Aktuálne

MOJA MISIA MAGAZÍN: UKRAJINAPi 17:30 MOJA MISIA MAGAZÍN: UKRAJINA

Moderuje sr. Hermana Matláková SMVS

Osobná cesta budúceho kňaza, jezuitu - Ladislava Popovycha, ktorý sa rozhodol opustiť všetko, aby nasledoval Krista. Dokonca aj svoju vlasť a rodinu. Práve to ho spája s hlavnou postavou dokumentárneho filmu SI JEDNA Z NÁS, ktorý nám tému 53. vydania cyklu Moja misia magazín otvorí. Spolu s moderátorkou, sestrou Hermanou Matlákovou SMVS rozoberajú situáciu na Ukrajine, ako aj význam viery v živote jej obyvateľov.

18.05.2017 22:05
Späť