Aktuálne

MONS. JÁN KUBOŠMONS. JÁN KUBOŠ

z cyklu STOPovanie s Františkou Stanovčákovou; Str 13:15 h

Mons. Ján Kuboš sa narodil 28. februára 1966 v Nižnej na Orave. Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1989 v Bratislave. V roku 1998 získal licenciát z kánonického práva na KUL v Lubline a v roku 2002 doktorát z teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Za biskupa ho menoval pápež František dňa 25. marca 2020. Biskupskú vysviacku prijal 24. júna 2020 v Spišskej Kapitule.

20.10.2020 16:10
Späť