Aktuálne

MOST MEDZI ZDRAVÝMI A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝMIStr 17:30 MOST MEDZI ZDRAVÝMI A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝMI

Moderuje Adriána Gandžalová

Most alebo po latinsky pons, sa stal názvom občianskeho združenia Pomoc Osobám Neschopným Samostatnosti. O tom, ako si nájsť cestu k postihnutým deťom, ale aj k vykonávaniu takejto náročnej práce, sa budeme rozprávať s MUDr. Jurajom Oravcom a Mgr. Máriou Laukovou.

05.12.2017 21:12
Späť