Aktuálne

MUSICA CORDISMUSICA CORDIS

Doma je doma s Janou Trávníčkovou; Po 17:30 h

Musica cordis - Hudbou k srdcu je názov cyklu stretnutí na najvýznamnejších pútnických miestach na počesť sv. Cyrila a Metoda. Zároveň ide o mimoriadny projekt medzinárodnej spolupráce prihraničných krajov - Zlínskeho, Trenčianskeho a Nitrianskeho. 

Hostia:

  • Ján Všetečka, prezident Európskeho fóra vínnej kultúry
  • Anton Barcík, generálny riaditeľ Považskej cementárne, a. s. Ladce
  • Romana Habartová, vedúca kultúry Zlínskeho kraja
09.06.2019 20:06
Späť