Aktuálne

MUŽA A ŽENU ICH STVORILMUŽA A ŽENU ICH STVORIL

vKontexte s Martinom Kramarom; Ut 20:25 h

Kongregácia pre katolícku výchovu vydala 10. júna 2019 nový dokument pod názvom Muža a ženu ich stvoril – pre cestu dialógu o otázke gender vo výchove. Viedli ju k tomu otázky biskupov, ktoré v narastajúcom počte za posledné roky prichádzali do Vatikánu z rozličných končín sveta. Aký je teda postoj, ktorý Vatikán navrhuje k tejto problematike zaujať a čo je obsahom nového dokumentu?

24.06.2019 18:06
Späť