Aktuálne

NA TÓNOCH VĎAČNOSTI (3)NA TÓNOCH VĎAČNOSTI (3)

Hudobné pozdravy a poďakovania; Ne 16:05 h

Reláciou sprevádza dp. Marián Bér.

04.07.2020 20:07
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri