Aktuálne

NA TÓNOCH VĎAČNOSTI (6)NA TÓNOCH VĎAČNOSTI (6)

Modlitbou a piesňami ďakujeme našim drahým; Ne 16:05 h

Moderuje dp. Marián Bér.

15.08.2020 19:08
Späť