Aktuálne

NA TÓNOCH VĎAČNOSTI (9)NA TÓNOCH VĎAČNOSTI (9)

hudobný cyklus s o. Mariánom Bérom; Ne 16:05 h

Blahoželáme, spomíname a ďakujeme našim drahým.

26.09.2020 21:09
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri