Aktuálne

NÁVRAT KU SKUTOČNEJ TRADÍCIIPo 20:30 NÁVRAT KU SKUTOČNEJ TRADÍCII

V Samárii pri studni s Radovanom Pavlíkom

Teologická fakulta Trnavskej univerzity stojí za vznikom edície Starokresťanskej knižnice, v ktorej vychádzajú preklady cirkevných otcov. V rámci edície bolo publikovaných viacero významných prekladov z diel cirkevných otcov. O cirkevných otcoch, ich tvorbe, prekladoch z obdobia patristiky a o tom, či majú čo povedať dnešnému človeku budeme hovoriť v relácii v Samárii pri studni.

Hostia Cyril Šesták - Katedra biblických a historických vied TF TU, Erika Brodňanská - Inštitút romanistiky Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Miloš Lichner - dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Helena Panczová - Katedra biblických a historických vied TF TU, Róbert Horka - Katedra biblických vied, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK.

04.12.2017 08:12
Späť