Aktuálne

NEDEĽNÁ SVÄTÁ OMŠA Z PREŠOVANe 10:00 NEDEĽNÁ SVÄTÁ OMŠA Z PREŠOVA

Priamy prenos

15. apríla slávime 3. veľkonočnú nedeľu. Svätú omšu odvysielame z konkatedrály svätého Mikuláša v Prešove.

14.04.2018 15:04
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri