Aktuálne

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVANEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

Priamy prenos svätejm omše z Vatikánu; Ne 10:00 h

Svätý Otec František ustanovi 3. nedeľu v Cezročnom období ako Nedeľu Božieho Slova. Urobi tak protredníctvom motu proprio Aperuit illis, ktoré si môžete prečitať v slovenčine na stránkach TK KBS.

25.01.2020 16:01
Späť