Aktuálne

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVANEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

vKontexte s Martinom Kramarom; Str 14:00 h

Tretiu nedeľu v období cez rok pápež František vyhlásil pre celú Cirkev za nedeľu Božieho Slova. Čo ho k tomu viedlo a ako túto príležitosť dobre využiť?

21.01.2020 17:01
Späť