Aktuálne

NENÁVIĎ HRIECH, MILUJ HRIEŠNIKANENÁVIĎ HRIECH, MILUJ HRIEŠNIKA

z cyklu A teraz čo?, s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ; Po 20:15 h

Aký postoj mám ja ako kresťan v súčasnom svete zaujať voči hriešnikom? Mám sa im skôr vyhýbať alebo je nejaký spôsob, ako im môžem pomôcť? Je vôbec možné milovať hriešnikov?

30.11.2020 08:11
Späť