Aktuálne

NIE JE MISIA AKO MISIANIE JE MISIA AKO MISIA

Doma je doma s Helenou Ľos Ivoríkovou; Ut 17:30 h

V štúdiu dnes privítame hostí, ktorých životnou misiou sa stala pomoc slabším. Mladé vincentské misionárske laičky z MiSeVi, pre ktoré sa pomoc chudobným stala životným štýlom (Luciu Ondrejkovú, Moniku Debnárovú a Máriu Sendeckú) a riaditeľa Odboru prevencie kriminality KMV SR Ing. Jozefa Halcina, ktorý nám predstaví nové možnosti pomoci obetiam trestných činov.

10.06.2019 18:06
Späť