Aktuálne

OTECOTEC

dokument o misionárovi Ivanovi Ďurišovi; So 10:20 h

Otec Ivan v Keni slúži najchudobnejším mladým ľuďom, ktorí žijú na ulici. Spolu s dobrovoľníkmi im dávajú jedlo a čaj, modlia sa s nimi a hlavne im zjavujú lásku Otca. Otec Ivan láskavo pristupuje k biednym ľuďom, do beznádejného prostredia sa snaží vďaka viere priniesť tichú radosť. V centre, kde sa venujú niekoľkým mladým, ktorí k nim prišli z ulice, sa ukazuje každodenne Božia láska v bežných chvíľach.

25.09.2020 17:09
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri